Česta pitanja

Koje su vaše ugovorne obveze?

 • Otvaranje zasebnog žiro raduna vašeg objekta.
 • Stručni pregled stanja objekta te prjedlog o visini pričuve po m2
 • Izrada godišnjeg plana i prijedlog o prioritetnim radovima
 • Ispisi i dostava uplatnica za pričuvu
 • Ugovaranje osiguranja objekta (Merkur, Allianz, Helios, Croatia)
 • Naplata od osiguranja po štetnom dogadaju
 • Vlastite hitne intervencije od 0-24h
 • Knjigovostveno vođenje objekta
 • Opomene dužnicima o neplaćanju pričuve
 • Besplatan stručni nadzor radova na objektu
 • Za veće radove u dogovoru s predstavnikom biramo izvođače
 • Plaćanje zajedničke potrošnje električne enrgije
 • Organiziranje čišćenja
 • Isplata naknade predstavniku i uplata doprinosa
 • Isplata naknade za čišćenje i uplata doprinosa
 • Isplata za izvedene radove obavlja se isključivo uz potpise predstavnika i upravitelja

Koje usluge uključuju hitne intervencije?

 • Prvi smo po brzini izlaska na intervenciju i otklanjanju kvara, zbog opremljenosti naših vozila s profesionalnim alatom i potpunim zalihama materijala
 • Intervencije vodovoda-odvodnje
 • Intervencije centralnog grijanja
 • Zidarsko-keramičarski radovi
 • Profesionalna i struina procjena te nadzor objekta
 • Pojednostavljenaa dministracija
 • Kreditiranje kod izvodenja vedih radova u našoj domeni
 • Redovno izvješće o poslovanju zgrade
 • Sve ostale radove obavljaju naši dugogodišnji suradnici

Koja je cijena naknade upravitelju?

Cijena naknade iznosi 0,25 kn+PDV po m2

Imate li kakve popuste za nove klijente?

Na novo sklopljene ugovore za stambene objekte koji prelaze tisuću metara kvadratnih prva tri mjeseca upravljanja su gratis.

Na koji vremenski period se najmanje sklapa ugovor i koji je otkazni rok?

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme , a suvlasnici ga mogu raskinuti ako zanemarimo naše obaveze ili su nezadovoljni našim radom uz otkazni rok od tri mjeseca.

Financijske kartice stanara

Upravitelj Valgrad d.o.o.