Čišćenje objekata

Program čišćenja stubišta uključuje: pranje stepeništa, rukohvata i svega što vi imate želju da se očisti te to prethodno dogovorite s nama.
Čišćenje stubišta u vašoj zgradi možete dogovoriti prema vašim potrebama. Najavite nam gdje se nalazite, o kojoj površini se radi i koliko često želite da se obavlja posao čišćenja stubišta.

U cijenu čišćenja stubišta uračunata su sredstva za čišćenje i pribor za obavljanje posla.
Cijena čišćenja stubišnog prostora ovisi o veličini prostora, učestalosti čišćenja te o vremenu potrebnom za čišćenje.

Uslugu čišćenja stubišta možete naručiti kao jednokratnu, a možete i dogovoriti periodično čišćenje ovisno o potrebi.

Upravitelj Valgrad d.o.o.