Radovi na visini

31

 

Vama je potrebno izvest radove na velikim visinama i teško pristupačnim mjestima tu smo mi da Vam to i omogućimo.

Izvodimo sljedeće radove:

MONTAŽA

Metalnih i drugih konstrukcija, zavarivanje konstrukcija , montaža uređaja ; repetitori, klime , antene , montaža jambo plakata i ostalih reklam.

GRAĐEVINSKI ZAHVATI

Sanacije i ličenje fasade , sanacija kosih krovova , sanacija industrijskih dimnjaka , zamjena stolarije i stakla koja se nemogu zamjeniti iz unutarnje strane objekta.

ZAŠTITE

Montaža mreža protiv ptica , montaža mreža protiv odrona kamena , antikorozivne zaštite; antene ,repetitori, konstrukcija , i dr., Hidro izolacije na teško pristupačnim mjestima.

ODRŽAVANJE

Održavanje visokih dimnjaka ,pranje i silikoniranje prozora , pranje staklenih fasada.

NADZOR

Nadzor izvedenih radova na visokim objektima i fotografiranje , procijena oštećenja i nedostatak prethodno izvedenih radova.

SISTEM NAŠEG RADA

1.Izlazak na teren , procjena rada na objektu na kojem treba izvoditi radove, fotografiranje objekta i dijelova koje treba sanirati.

2.Izrada foto elaborata izračuna troškova i izrada ponude investitoru.

3.Potpis ugovora o izvođenju radova sa investitorom.

4.Nabava materijala ,izvođenje radova , plaćanje (definirano ugovorom)

5.Izrada završnog foto elaborata saniranog i završenog objekta.

6.Primopredaja objekta i izdavanje pismene garancije na izvršene radove.

Svaku svoju dijelatnost u radu na visinama obavljamo sukladno sa Direktivom 2001/45/EC  EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA , te na sve izvedene radove dajemo garanciju u trajanju 10.godina.

U sličaju da imate potrebu za ovakvom vrstom usluge na Vašem objektu,slobodno nam se obratite s punim povjerenjem.

Upravitelj Valgrad d.o.o.