Zašto i kako se prikupljaju sredstva zajedničke pričuve?

Sredstva zajedničke pričuve

Da bi se svi predviđeni poslovi za rad upravitelja Vaše zgrade mogli normalno odvijati potrebna su financijska sredstva, tj. sredstva zajedničke pričuve koja se uplaćuju na poseban žiro-račun svake zgrade, a dužni su ih uplaćivati svi suvlasnici.

Sredstva zajedničke pričuve služe za pokriće troškova:
-redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, -hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, -nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, -osiguranja zgrade kod osiguravajućeg društva, -zamjenu postojećih i ugradnju novih zajedničkih dijelova i uređaja u zgradi, -otplata zajma za financiranje troškova održavanja zgrade, -troškova upravljanja zgradom ( uplatnice, dostava izvješća, vođenje računa,… )

Sredstva zajedničke pričuve suvlasnici su dužni, prema zakonskom minimumu, uplaćivati najmanje u visini 0,54% etalonske vrijednosti njihovog posebnog dijela godišnje.

Konačan iznos naknade usklađuje se početkom svake godine, ovisno o usvojenom godišnjem programu održavanja i posebnih radova za tu godinu.

Ako suvlasnici prikupe sredstva zajedničke pričuve u iznosu većem od 10% vrijednosti nekretnine nisu dužni vršiti daljnje uplate sve dok se njihov iznos ne smanji ispod propisanog minimuma.

Upravitelj Valgrad d.o.o.